• img-post

  בסיסים צבאיים

  • בסיסים מסווגים – טיפולי אחזקה שוטפים לתשתיות המתח הגבוה בבסיסים הצבאיים המסווגים של חיל האוויר, חיל המודיעין ומתקנים נוספים של מערכת הביטחון.
  • בה"ד 1 – עבודות מתח גבוה, פירוק רשת עילית והטמנתה באדמה, החלפת כל לוחות המתח הגבוה, ביצוע מופות.
  • מחנה זיקים – החלפת לוח מתח גבוה
  • מחנה צאלים – שינוי בתשתיות, הוספת עמוד, מופות וחיבור לוחות מתח גבוה.
  • מחנה אליקים – החלפת לוחות מתח גבוה, הוספת עמוד, שנאי ומנתק.

  לתמונות מהפרויקט
 • img-post

  מפעלים

  • אורבוטק יבנה – עבודות מתח גבוה כגון: החלפת מנתק וחיבור לוח מתח גבוה.
  • רפאל – עבודות מתח גבוה כגון הוספת מנתק, חיבור לוח מתח הגבוה, ניתוק ופירוק רשת עילית.
  • פן דור תעשיות בע"מ – תשתיות חשמל, שתילת מפסקים בלוח וחיבור מדחסים.
  • מחסני השוק קריית גת – החלפת שנאי מתח גבוה.

  לתמונות מהפרויקט
 • img-post

  קיבוצים

  • קיבוץ כפר מנחם – אחזקת שנתית למתח גבוה, הכוללת טיפול ב 9- שנאי רשת, מנתקים, עמודי רשת ולוח מתח גבוה. לאחרונה הוספנו שנאי רשת ומנתק.
  • קיבוץ רעים – אחזקת שנתית למתח גבוה, הכוללת טיפול בשנאי רשת, מנתקים, עמודי רשת ולוח מתח גבוה. לאחרונה הוספנו שנאי רשת ומנתק.

  לתמונות מהפרויקט
 • img-post

  תחנת גז קצא"א

  ביצוע עבודות מתח גבוה בתחנת הגז של חברת נובל אנרג'י בקצא"א אשקלון עבור קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ.

  לתמונות מהפרויקט
 • img-post

  מתקן התפלה שורק

  מתקן התפלת מי ים בשפך נחל שורק, המטפל ב 150- מיליון מ"ק מים בשנה. המתקן כולל תחנת כוח פרטית המספקת חשמל למתקן. יסודות מספקת שירותי אחזקה שנתיים למתקן, הכולל יותר מ 30- שנאי מתח גבוה, 3 שנאי מתח עליון ולוחות חשמל במתח גבוה ונמוך.

  לתמונות מהפרויקט
 • img-post

  פרויקטים סולאריים

  התמחות בהקמת גגות סולראיים מקיפה

  לתמונות מהפרויקט