בסיסים צבאיים

  • בסיסים מסווגים – טיפולי אחזקה שוטפים לתשתיות המתח הגבוה בבסיסים הצבאיים המסווגים של חיל האוויר, חיל המודיעין ומתקנים נוספים של מערכת הביטחון.
  • בה"ד 1 – עבודות מתח גבוה, פירוק רשת עילית והטמנתה באדמה, החלפת כל לוחות המתח הגבוה, ביצוע מופות.
  • מחנה זיקים – החלפת לוח מתח גבוה
  • מחנה צאלים – שינוי בתשתיות, הוספת עמוד, מופות וחיבור לוחות מתח גבוה.
  • מחנה אליקים – החלפת לוחות מתח גבוה, הוספת עמוד, שנאי ומנתק.

חזרה