מתקן התפלה שורק

מתקן התפלת מי ים בשפך נחל שורק, המטפל ב 150- מיליון מ"ק מים בשנה. המתקן כולל תחנת כוח פרטית המספקת חשמל למתקן. יסודות מספקת שירותי אחזקה שנתיים למתקן, הכולל יותר מ 30- שנאי מתח גבוה, 3 שנאי מתח עליון ולוחות חשמל במתח גבוה ונמוך.

חזרה