קבוצת יבנה

  • ביצוע התקנת שנאי 630KVA על עמוד כולל מנתקים
  • ביצוע תשתיות מתח נמוך
  • ביצוע הכנות עתידיות עבור מערכות סולאריות על כלל הרפתות

חזרה