קיבוצים

  • קיבוץ כפר מנחם – אחזקת שנתית למתח גבוה, הכוללת טיפול ב 9- שנאי רשת, מנתקים, עמודי רשת ולוח מתח גבוה. לאחרונה הוספנו שנאי רשת ומנתק.
  • קיבוץ רעים – אחזקת שנתית למתח גבוה, הכוללת טיפול בשנאי רשת, מנתקים, עמודי רשת ולוח מתח גבוה. לאחרונה הוספנו שנאי רשת ומנתק.

חזרה